Vi är sambor och har barn på var sitt håll. De bor växelvis hos oss och de andra föräldrarna. Hämtning och lämning sker på söndagar. Och då kan det hända att vi tvingas hämta hem sjuka barn tillsammans med friska barn.

Ska sjuka barn stanna kvar hos den andra föräldern för att inte sprida smitta till friska barn? I vårt fall behandlas ett av mina bonusbarn för cancer.

Svar:

Växelvis boende kräver ovanligt bra samarbete mellan föräldrar, inte minst om det handlar fyra föräldrar som har valt denna boendeform. Ett ovanligt bra samarbete som innebär en beredskap för flexibla lösningar när det uppstår problem vid till exempel fritidsaktiviteter och plötslig sjukdom. Problem som löses genom en diskussion mellan kloka föräldrar utifrån vad som är bäst för barnen.

Kan till exempel inte en förälder skjutsa till en fritidsaktivitet på den andres vecka går den andra föräldern in och skjutsar. Blir barnet sjukt dagen före hämtning och lämning stannar barnet kvar ytterligare en tid till dess hon eller han blir friskare.

I det här fallet, när det handlar om sjuka barn och en smittorisk, ställer det än högre krav på föräldrarnas samverkan. För någon lag som reglerar situationen finns inte. Däremot kan rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vara vägledande. Eller skolans krav att sjuka barn inte ska komma till skolan, och blir de sjuka under dagen ska föräldrar hämta hem dem.

Med andra ord kan det vara klokt i dessa pandemitider, även om det bara skulle handla om vanliga förkylningar, att hålla sjuka barn hemma så att inte friska barn och vuxna smittas. Särskilt om det skulle vara på det viset att de har allvarliga bakomliggande sjukdomar.

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons