Vi byter vår son mellan våra boenden på söndagar. Vår son står skriven hos mig. Mamman har flyttat till en annan kommun, kan hon kräva att jag ska hämta honom hemma hos henne?

Svar:

Av frågan framgår att ni förmodligen har gemensam vårdnad och har valt att sonen ska bo växelvis hos er båda, varannan vecka.

Gemensam vårdnad förutsätter i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrar. Samarbetet kan se olika ut, och omfattningen av kontakterna mellan föräldrar kan variera. Det viktiga är dock att föräldrarna, när det förekommer meningsskiljaktigheter, ser till att de inte går ut över barnet.

Föräldrar ska således, i alla sammanhang, sätta barnets behov främst och tillsammans fatta beslut som är till barnets bästa så att han eller hon inte kommer i kläm. Väljer föräldrar växelvis boende ska detta boende följaktligen grundas på en samsyn att boendet är bäst för barnet. Påpekas bör att växelvis boende inte är en rättighet för föräldrar eller att ett sådant boende ska skapa en slags rättvisa mellan dem. Vidare förutsätter växelvis boende ett särskilt gott och flexibelt samarbete mellan föräldrar där allvarliga meningsskiljaktigheter i princip inte förekommer.

Självklart ska föräldrar i en diskussion kunna framföra sina önskemål när det gäller till exempel kostnadsfördelningar, semesterplaneringar och barnets resor mellan föräldrarnas bostäder. Men ingen kan under gemensam vårdnad framföra ensidiga krav som den andra föräldern måste acceptera och följa. Kan man inte enas är det möjligt för föräldrar att vända sig till familjerätten och begära hjälp i form av samarbetssamtal.

Frågan här handlar om er sons resor mellan era respektive bostadsorter. Att han är folkbokförd hos en förälder och att den andra har flyttat till en annan ort saknar betydelse när ni ska bestämma vad som är bäst för honom. Avgörande är istället vilka negativa konsekvenser som kan uppstå för honom när ni tar olika beslut. Att överblicka de konsekvenserna kan bara ni föräldrar göra som känner honom och hans unika situation.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...