Kan den ena föräldern vid delad vårdnad där barnet bor växelvis ena veckan hos mamma andra veckan hos pappan, hämta barnet hos den andra föräldern när det inte är dennes vecka utan medgivande från den föräldern?

Svar:

Förstår att ni har gemensam vårdnad och att barnet bor växelvis varannan vecka hos er båda. Frågan är alltså om en förälder, utan den andres samtycke, får hämta barnet under den andres vecka.

Det korta svaret är nej, något medgivande eller samtycke enligt en lagbestämmelse krävs inte.

Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrar något så när konfliktfritt kan samverka med varandra med barnets bästa framför ögonen. Viktiga och ingripande beslut avseende barnet ska fattas gemensamt, vilket innebär att ingen förälder ensam kan bestämma när det gäller sådana beslut.

I det här fallet har ni gemensamt bestämt att dela på vården, den vardagliga omsorgen, genom att barnet bor växelvis hos er båda. Det handlar alltså om er egen överenskommelse eftersom växelvis boende är inte reglerat i föräldrabalken.

Väljer man växelvis boende, som alltså inte är en rättighet för en förälder, tar man samtidigt på sig ett stort ansvar för att boendet ska fungera och vara det bästa alternativet för barnet. För att det ska fungera när det gäller skola, resor mellan föräldrar, kontakt med kamrater och fritidsaktiviteter med mera, krävs av föräldrarna att de har en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera med varandra.

Det betyder att när barnet ska på barnkalas, fritidsaktivitet eller något liknande och som infaller på den andres vecka, då ska inte denna händelse innebära ett problem som leder till en konflikt som negativt påverkar barnet. Då ska föräldrar lösa den uppkomna situationen enkelt och snabbt genom ett telefonsamtal eller personligt möte.

Det som alltså krävs är att ni i god anda och i förväg kommer överens om hämtningen. En överenskommelse som kan ses som ett klokt medgivande och samtycke mellan två samverkande föräldrar.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons