Min före detta fru har ett jobba där hon periodvis är borta en del. Om jag erbjuder mig och vill ha vår son under de perioderna får hon då ändå lämna bort honom till någon annan på sina veckor? Vi har gemensam vårdnad och växelvis boende.

Svar:

Vad som gäller vid gemensam vårdnad och växelvis boende är ofta en orsak till diskussioner och konflikter mellan föräldrar. Ett tidigare svar har behandlat frågorna om information mellan föräldrarna och behovet av hjälp från den andra föräldern vid semester m.m. Läs här

Här handlar frågan om en förälder får lämna bort barnet till en annan person än den andra vårdnadshavaren, trots att den föräldern erbjudit sig att ta hand om barnet.

Upprepas bör att föräldrabalkens (FB) regler om vårdnad och umgänge vid gemensam vårdnad bygger på att barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar även om föräldrarna bor isär. Det anses som viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och att båda föräldrarna tar ansvar för barnet.

FB innehåller inga konkreta bestämmelser för hur föräldrar ska planera och genomföra barnets vårdnad, boende och umgänge. Lagen överlåter med andra ord till föräldrar att i samråd bestämma i dessa frågor.

Växelvis boende är således inte en rättighet med stöd av lagen, utan det är ett val av boende för barnet som föräldrarna har gjort. Boendeformen förutsätter också ett ovanligt bra samarbete mellan föräldrarna och med barnets bästa för ögonen. Den är inte till för att ska skapa en slags rättvisa mellan föräldrarna där barnets behov får stå tillbaka.

Om en förälder, under sin vecka, tillfälligt inte kan ansvara för tillsynen av barnet, kan det vara lämpligt, och till med bra för barnet, att en närstående person som barnet känner väl ansvarar för tillsynen.

Vårdnadsreglerna kan dock tolkas som att den andra föräldern/vårdnadshavaren i första hand bör vara den person som i den här situationen ska vara ansvarig för barnets boende, skydd och stöd. En närstående persons medverkan bör enligt denna tolkning enbart vara kompletterande och grundad på en överenskommelse mellan vårdnadshavarna.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons