Jag har gemensam vårdnad om min son men hans mamma vägrar att låta mig ha växelvis boende. För mig är det viktigt för att skapa egna rutiner och ett fungerande liv tillsammans med min son.

Vart vänder jag mig för att få hjälp att få mamman att förstå?

Svar:

Mamman i det här fallet vill inte gå med på växelvis boende, förmodligen har hon egna starka skäl för det. Och du vill av förståeliga skäl tillbringa både vardagar och helger tillsammans med din son. Vad som är bäst för sonen framgår inte.

Socialtjänstens familjerätt erbjuder på föräldrars begäran samarbetssamtal i syfte att ena föräldrar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. I dessa samtal kan föräldrar under ledning av en samtalsledare framföra var och ens behov, uppfattningar och åsikter. I många fall leder samtalen till en ömsesidig förståelse för varandras önskemål samt en lösning som är bäst för barnet.

Följaktligen bör du och mamman kontakta familjerätten. Påpekas bör dock att samarbetssamtal är frivilliga vilket betyder ni båda måste stå bakom begäran. Om bara du vill ha samtalen blir de alltså inte av.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...