Det sägs att domstol ogärna delar på syskon, gäller det när barnet har halvsyskon också? Barnet är minst med tre äldre syskon och jag är mamma till alla fyra.

Svar:

Domstolen försöker undvika att separera syskon från varandra när föräldrar flyttar isär. Samma synsätt gäller i allmänhet också halvsyskon ifall de har vuxit upp tillsammans. Det avgörande är vilken relation de har till varandra och vilket alternativ som anses vara bäst för barnen.

Sedan kan det förekomma situationer att ett barn vill bo hos en förälder vilket i sin tur medför att barnet inte kan bo tillsammans med ett hel- eller halvsyskon. Ibland kan det också vara så att det finns spänningar mellan syskonen som gör att det kan vara bra att de inte bor tillsammans.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...