Det sägs att domstol ogärna delar på syskon, gäller det när barnet har halvsyskon också? Barnet är minst med tre äldre syskon och jag är mamma till alla fyra.

Svar:

Domstolen försöker undvika att separera syskon från varandra när föräldrar flyttar isär. Samma synsätt gäller i allmänhet också halvsyskon ifall de har vuxit upp tillsammans. Det avgörande är vilken relation de har till varandra och vilket alternativ som anses vara bäst för barnen.

Sedan kan det förekomma situationer att ett barn vill bo hos en förälder vilket i sin tur medför att barnet inte kan bo tillsammans med ett hel- eller halvsyskon. Ibland kan det också vara så att det finns spänningar mellan syskonen som gör att det kan vara bra att de inte bor tillsammans.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons