Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Frågan handlar egentligen om er sons rätt till umgänge med sin pappa som han inte bor med. Och om umgänget ska utvecklas till ett växelvis boende. Utgångspunkten är då sonens behov och vilja och hur ni föräldrar förhåller sig till hans rättigheter.

Socialtjänsten (familjerätten) kan inte besluta i denna sak. Tingsrätten har förmodligen bedömt att samarbetssamtal kan bidra till att du och pappan fattar ett beslut som är det bästa för er son.

Vägledande för ert beslut ska alltså vara sonens egen inställning, därför är det bra att han kommer till tals, om det anses som lämpligt. I de samtalen får han tillfälle att berätta varför han inte vill ha bo varannan vecka hos pappan, alternativt berätta varför att han vill göra det.

Som föräldrar ska ni således bevaka sonens rättigheter och medverka till ett beslut som är förankrat hos honom, även om det skulle innebära förändringar i det nuvarande boendet och sociala livet.


Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...