Vi har gemensam vårdnad om barnet, som är 12 år gammal, och han bor varannan vecka hos oss föräldrar. Avståndet mellan oss är två mil. Nu säger mamman att jag ska både hämta och lämna barnet, är det riktigt?

Svar:

Då barnet bor växelvis, varannan vecka, är det inte fråga om hämtning och lämning vid umgänge. Vid umgänge har exempelvis umgängesföräldern ansvar för resor som understiger tio mil i en riktning.

När föräldrar, som har gemensam vårdnad, bestämmer att barnen ska bo växelvis, då förväntas föräldrarna samtidigt komma överens om hur hämtning och lämning ska ske och hur eventuella kostnader ska fördelas. Ingen förälder kan således ensidigt bestämma vem som ska ombesörja både hämtning och lämning.

Har ni svårigheter att enas om hämtning och lämning kan ni, som i alla andra frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge, begära att få samarbetssamtal hos socialtjänsten (familjerätten) på den ort där barnen är folkbokförda.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons