Jag behöver ett råd angående mina barn är 8, 12 och 14 år gamla. De bor huvudsakligen hos mig måndag-torsdag och hos pappan torsdag-måndag. Då och då händer det att barnen säger att de vill stanna en dag extra hos pappan Jag försöker vara flexibel men alla dessa ändringar sker alltid i sista stund. Pappan hävdar att de alltid ska få som de vill. Han vill inte heller prata med mig, hans kommunikation går via barnen.

Har jag något att säga till om? Eller ska jag alltid låta barnens impulsivitet och vilja få styra?

Svar:

Det förefaller som att ni har gemensam vårdnad om barnen och att de bor något mer hos pappan än hos dig.

Barn ska efter mognad och utveckling vara delaktiga i diskussionen när föräldrar bestämmer i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Är det fråga om en syskonskara kan det också vara motiverat att ta hänsyn till olika behov beroende på deras åldrar. Ett yngre barn kan behöva en fastare struktur medan en tonåring kanske vill bo mer flexibelt hos föräldrarna.

Som vårdnadshavare har du både rättigheter och skyldigheter i dessa frågor. Gemensam vårdnad förutsätter vidare att du och pappan i gott samförstånd tillsammans kan bestämma när det gäller barnens viktiga personliga frågor. Barnens boende är en sådan fråga. Gemensam vårdnad förutsätter alltså att föräldrar kan prata med varandra på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Det får anses som mycket allvarligt, och skadligt, att barnen har fått rollen som budbärare mellan er.

Sammanfattningsvis bör du och pappan diskutera barnens boende utifrån deras behov och önskemål. Därefter är det ni som bestämmer hur det ska vara när det gäller varje enskilt barn. Om ni i den diskussionen behöver utomstående hjälp kan ni hos socialtjänsten (familjerätten) begära att få samarbetssamtal för att därigenom komma fram vad som är bäst för barnen. Även inom ramen för dessa samtal kan barnen bli delaktiga och lyssnade på.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...