Jag och mitt ex går nu hos familjerätten för att försöka enas om ett umgängesavtal. Kan jag neka till att skriva på det framtagna avtalet? Och vad som händer i fall jag inte gör det?

Svar:

Att skriva på ett avtal om vårdnad, boende och umgänge är frivilligt; avtalet förutsätter att mamman och pappan, med eller utan hjälp, har kommit fram till ett gemensamt beslut i frågan.

Syftet med avtalet är att bekräfta det som föräldrar är överens om. Men också för att undvika ett avgörande i domstol. Det är därför bra, anser domstolarna, att socialtjänsten (familjerätten), som i det här fallet, hjälper till med att formulera avtal. Andra som brukar hjälpa till är advokater och privatpersoner.

Om du väljer att inte skriva på avtalet händer inget. Såvida inte motparten vänder sig till domstol för att få ett beslut liknande det förslag till avtal som tagits fram.


Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...