Mamman till mina två söner samt en styvson har tagit barnen till Sverige utan att rådgöra med mig. Vi är skrivna i ett EU land och mamman vill nu att jag ser till barnen blir folkbokförda i Sverige och att de kan börja skolan i höst. Jag kommer att besöka Sverige några gånger om året, vår och höst. Det jag önskar ha är ett avtal om att barnen får besöka mig sju veckor på sommarlovet samt 3 veckor på påsklovet. Mamman medger muntligt att två besök är rimliga. Men hon säger också att hon kommer att gå till tingsrätten om jag inte skriver under allt hon vill, vilket är onödigt då vi i princip är överens.

Vad kan jag göra för att skapa ett samarbete? Kan jag be någon att kontakta henne för att samtala? Måste jag besöka Sverige ifall mamman tar saken till tingsrätten? Hur ska det bekostas? Hur ska jag göra med arbetet och alla saker som jag har ansvar för?

Svar:

Utifrån den beskrivna situationen förefaller det rimligt att barnen blir folkbokförda i Sverige. Då kan du och mamman också enas om ett avtal, godkänt av socialnämnden, i den kommun där barnen är bosatta.

Ett avtal godkänt av socialnämnden reglerar frågorna om vårdnad, boende och umgänge eller något av dem. Det får samma betydelse som ett beslut i domstol vilket innebär att en part kan begära verkställighet om den andre parten inte följer avtalet. Tilläggas bör att avtalet, i det här fallet, enbart gäller de två gemensamma sönerna. Styvsonens umgänge får bestämmas i en särskild överenskommelse och i samråd med hans föräldrar.

Avtalet kan, och bör, föregås av samarbetssamtal, och samtalen kan planeras utifrån dina besök i Sverige. Man kan också, om det är praktiskt möjligt och om alla är överens, som komplement samtala via Skype.

Som regel kontaktar föräldrar, enskilt eller gemensamt, socialtjänsten (familjerätten) för att bestämma tider för samarbetssamtal. Om en av dem vill ha samtal ska familjerätten kontakta den andra föräldern för att höra om han eller hon vill ha samtal. Det kan i en del fall vara lämpligt att inleda med enskilda samtal för att förbereda kommande gemensamma samtal.

Om mamman stämmer in dig till tingsätten behöver du inte personligen närvara, du kan ge en advokat en fullmakt att företräda dig. Om du inte har rätt till rättshjälp får du betala advokatens arvode. En advokat kan alltså informera dig om dessa detaljer. Han eller hon kan också ge dig råd när det gäller din önskan om tidpunkter för umgänge.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...