Mister min mamma den "rättsliga" rollen som min mamma, om min styvpappa blir min adoptivpappa?

Svar:

En adoption kan avse både ett barn och en vuxen person. Adoptionen innebär att det skapas ett familjerättsligt förhållande mellan adoptivföräldern, även kallad adoptanten (den som adopterar), och adoptivbarnet (den som adopteras).

Genom adoptionen betraktas adoptivbarnet i rättsligt hänseende som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Det rättsliga bandet mellan barnet och föräldrarna klipps således av. Till exempel när det gäller frågor som arv och underhållsskyldighet.

En adoption innebär däremot ingen familjerättslig förändring i relationen till din mamma. Hon förblir din mamma i alla avseenden, oavsett om du är vuxen eller ett omyndigt barn.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons