Min fru och jag skulle gärna vilja adoptera från hennes ursprungsland. Förstår att denna resa delvis börjar hos familjerätten. Var börjar vi någonstans?

Svar:

Vid en internationell adoption, när det gäller ett specifikt land, bör man först kontakta en auktoriserad adoptionsorganisation som har kontakt med det specifika landet för att få information. Det land du nämner saknar tyvärr en sådan organisation.

Då det förefaller handla om en enskild adoption bör ni kontakta därför Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) för mer info, se länk nedan.

Socialtjänstens familjerätt, där ni bor, kan också ge information. Dels om den obligatoriska föräldrautbildningen, dels hur en utredning om medgivande att ta emot ett utländskt barn går till.

Länk till MFoF och internationella adoptioner

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons