Min fru och jag skulle gärna vilja adoptera från hennes ursprungsland. Förstår att denna resa delvis börjar hos familjerätten. Var börjar vi någonstans?

Svar:

Vid en internationell adoption, när det gäller ett specifikt land, bör man först kontakta en auktoriserad adoptionsorganisation som har kontakt med det specifika landet för att få information. Det land du nämner saknar tyvärr en sådan organisation.

Då det förefaller handla om en enskild adoption bör ni kontakta därför Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) för mer info, se länk nedan.

Socialtjänstens familjerätt, där ni bor, kan också ge information. Dels om den obligatoriska föräldrautbildningen, dels hur en utredning om medgivande att ta emot ett utländskt barn går till.

Länk till MFoF och internationella adoptioner

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...