Jag väntade länge på att jag och sambon skulle bli ense om att skaffa ett andra barn, men efter ett tag insåg jag att han aldrig skulle ändra sig. Jag gick till kvinnokliniken och bad om att få göra en sen abort men fick ett avslag av socialstyrelsen.

Nu undrar jag vart jag ska vända mig för att adoptera bort barnet, eftersom jag anser att det får en bättre framtid hos någon annan än oss.

Svar:

Du bör kontakta socialtjänsten (familjerätten) i den kommun där du bor för att rådgöra om din situation. Tillsammans med en handläggare kan du planera för hur det ska bli efter barnets födelse. Men också prata om vilket omhändertagande du själv, eventuellt, kan behöva.

Familjerätten kan sedan tidigare ha lämnat medgivande för en internationell adoption till ett en eller två personer som kan tänka sig en nationell adoption i stället. De är således utredda och lämpliga för att ta emot ett barn för adoption. Om det inte finns lämpliga adoptivföräldrar i den egna kommunen kan det finns utredda och lämpliga personer i andra kommuner.

Det händer också att utredda personer för internationell adoption kontaktar, genom ett brev, landets socialnämnder för att tala om att de står till förfogande också för en nationell adoption. 

Att adoptera bort sitt barn bör dock handläggas mycket varsamt och med eftertanke. Beslutet att adoptera sitt bort barn väcker känslor och mamman bör få en tid för att överväga sin situation. Som regel får barnet under denna bo i ett familjehem. 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons