Familjerätt på Nätet publicerar här en gammal vägledning från 2003.
Den gäller i allt väsentligt, men en uppdatering ska göras 2018. 


För att få exempel på kostnader som ingår, respektive inte ingår, får man gå till lagens förarbeten, socialstyrelsens allmänna råd samt uppgifter från konsumentverket och Sparbankerna.

Observera
att Familjerätt på nätets lista enbart ses som en vägledning, sammanställningen är ingen officiell förteckning. När den revideras kommer vissa poster sannolikt bli ändrade, till exempel elektroniska produkter som mobiltelefon. Listan gäller vidare endast när man ska fastställa underhållsbidrag. Den gäller således inte för att beskriva vilka kostnader som kan tänkas ingå i underhållsstödet.

I väntan på revideringen - läs Konsumentverkets kostnadsberäkningar

Med schablonbelopp förstås de schabloner som används för att bedöma barnets vanliga levnadskostnader samt barnets del av boendekostnaden. 

Ingår i schablonbeloppet

Livsmedel - fyra veckors näringsberäknad matsedel med vanliga rätter, både råvaror och halvfabrikat ingår

Kläder Skor + reparationer
Kemtvätt
Väska
Almanacka
Klocka
Paraply

Tvättmedel
Diskmedel
Sköljmedel
Tvål
Tandkräm
Tandvårdsprodukter
Hudvård
Schampo
Hårvård
Hårklippning
Rakning
Nagelvård
Blöjor
Mensskydd

Cykel
Leksaker
CD-skivor
Kassettband
Böcker
Tidskrifter
Träningsoverall
Idrottskläder
Vanliga skridskor
Vanliga skidor
Pjäxor
Gymnastikskor
Fotbollsskor (standard)
Avgift till idrottsklubb (låg)
Kortare resor till aktiviteter

Möbler
Husgeråd
TV/Radio + reparation
Sängkläder
Elutrustning - kablar, kontakter, telefonsladd
Dagstidningar
Vanlig telefon
Brev
Vykort
Frimärken
Barnvagn
Spjälsäng
Barnstol
Bilbarnstol
Hushållsel - gäller medelförbrukning i lägenhet utan disk- och tvättmaskin
Hemförsäkring
Barn- och ungdomsförsäkring - avser sjuk- och olycksfall
Fickpengar till bio, bad, tidningar och fika

Ingår inte i schablonbeloppet

Glasögon
Hörapparat
Hjälpmedel för funktionhindrade
Godis
Läskedrycker
Chips, popcorn
Alkohol/tobak

Särskild/dyrare utrustning för:
Ishockey
Fotboll
Golf
Ridning
Balett
Utförsåkning
Inlines

Särskilda kostnader för:
Idrottsläger/Cuper
Sommarläger
Skolresa
Semester
Dataspel
Avgift till idrottsklubb (hög)
Moped
Dator och tillbehör
Internet
Stereoanläggning
Exklusiva MP3 spelare/iPod
Musiklektioner
Instrument
Mobiltelefon
Hushållsmaskiner
Frys
Disk- och tvättmaskin
Bostad


Följande poster ingår i schablonbeloppet enligt socialstyrelsen, förarbeten, konsumentverket och Sparbanken

Livsmedel Bygger på en fyra veckors näringsberäknad matsedel med vanliga rätter. Både råvaror och halvfabrikat ingår. Men inte godis, snacks och vin.

Kläder och skor Kemtvätt, skoreparationer, väska, klocka och paraply.

Förbrukningsvaror Tvätt, diskmedel mm

Hygien Tvål, tandkräm, hårklippning, blöjor, mensskydd för kvinnor till och med 49 år.

Lek och fritid Cykel, leksaker, cd-skivor, böcker, träningsoverall, skridskor, vanliga skidor, pjäxor, gymnastikskor, avgift till idrottsklubb

Husgeråd och inventarier Sådan utrustning som slits och ersätts. Möbler, husgeråd, TV, textilier. TV radio reparationer mm

Dagstidningar, telefon mm Brev, kort och frimärken

Barnvagn, spjälsäng mm

Hushållsel Gäller medelförbrukning i lägenhet utan disk- och tvättmaskin.

Försäkringar Barn- och ungdomsförsäkring avseende sjuk- och olycksfall. Samt hemförsäkring.

Fickpengar (bio, bad, tidningar "fika" mm)

Ingår inte i schablonbeloppet:

Kostnader för ishockey, ridning, balett, utförsåkning, musikinstrument, musikanläggning, musiklektioner. Utgifter på grund av sjukdom och handikapp, eller andra onormalt stora utgifter samt studier på annan ort. Faktiska kostnader för barnomsorg. Frys- disk- och tvättmaskin.

Sparbanken 2003:
Barn får ofta veckopeng från det att de börjar skolan fram till tioårsåldern, i genomsnitt 20-30 kronor. Sedan blir det som regel månadspeng. En svensk 15-åring får i genomsnitt 500 kr per månad.

Många barn sparar idag. Flickorna sparar ofta till resor, semester, häst, hund eller något annat djur. Pojkarna prioriterar data- och tv-spel. De pengar som de yngre barnen inte sparar går mest till leksaker och godis. De äldre använder sina pengar till bio, hamburgare, pizza, korv, presenter och böcker.

2003-04-06

Källor:
Underhållsbidrag till barn. Socialstyrelsens allmänna råd 1989:6
SOU 1995:26. Underhållsbidrag och bidragsförskott. Betänkande av Underhållsbidrags- och bidragsförskottsutredningen -1993.
Koll på pengarna. Konsumentverkets beräkningar 2003.

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Får det gå till så här hos socialtjänsten?

Socialtjänsten får in en anmälan om ett missförhållande rörande ett barn, 5 år, och barnet och föräldern blir kallade till ett samtal med en socialsekreterare. Vårdnadshavaren uppfattade att socialtjänsten hade påbörjat en utredning på grund av anmälan. Samtalet går bra, det visar sig att uppgifterna i anmälan beror på ett missförstånd. Socialsekreteraren säger uttryckligen att inga fler samtal planeras. Två veckor senare kommer dock en ny kallelse eftersom socialsekreteraren vill ha ett enskilt med barnet. Detta gäller samma ärende och inga nya uppgifter har tillkommit.

Får socialsekreteraren först säga att man inte ska ses igen, för att sedan förhöra ett barn utan vårdnadshavare är med?
Får den vårdnadshavaren som inte är föremål för orosanmälan begära att vara med sitt barn på samtalet?

Svar:

När socialtjänsten får en anmälan om ett missförhållande (orosanmälan) görs inledningsvis en förhandsbedömning för att avgöra om en utredning ska påbörjas, eller inte. Tillåtna åtgärder i detta skede är samtal med anmälaren om något i anmälan är oklart, samtal med barn och vårdnadshavare samt kontroll om det finns dokumentation i socialregistret om familjen.

Beskedet att inte ses fler gånger bör rimligen tolkas som att ingen utredning skulle inledas på grund av anmälan. Men socialtjänsten kan å andra sidan därefter ha ändrat sig, men då borde socialsekreteraren i kallelsen till det andra möten informerat vårdnadshavaren att en utredning har inletts. Det är bara om en utredning har inletts som socialtjänsten får träffa barn för samtal utan vårdnadshavarens samtycke eller närvaro. Föräldern får alltså sitta i väntrummet under tiden.

Av den sista frågan kan man anta att barnet förmodligen har två vårdnadshavare, och att barnet bor hos den vårdnadshavare som var kallad till det första mötet. Den andra vårdnadshavaren, som inte var direkt berörd av anmälan, kan begära att få vara med vid barnsamtalet vid det andra mötet. Men även här kan gäller att socialtjänsten kan ha enskilda samtal med barn om en utredning är inledd. Båda vårdnadshavarna får således sitta i väntrummet.

Sammanfattningsvis får ett barn höras av socialtjänsten, förutsatt att det finns anledning att ingripa till barnets skydd eller stöd, utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande (Se 11 kap. 10 § tredje stycket socialtjänstlagen).