Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap

Information från Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) till socialnämnderna om utredning och fastställande av föräldraskap. Innehållet kompletterar MFoF:s föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap som reviderats med anledning av ny lagstiftning (uppdateras senare i HSFL-FS 2019).

Sammanfattning
• Samtycke av en kvinna som är gift, registrerad partner eller sambo med modern ska kunna utgöra grund för föräldraskap om den assisterade befruktningen har utförts vid behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
• Det blir möjligt att genomgå assisterad befruktning med enbart donerade könsceller.
• Befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska i Sverige få utföras även vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus under förutsättning att vårdinrättningen har tillstånd av IVO.
• Barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung stärks

MFoF informerar 2019:5
Läs hela informationen

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons