Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap om barnet har sin hemvist utomlands

Information från MFoF till socialnämnderna om utredning och fastställande av faderskap om barnet har sin hemvist utomlands. Innehållet kompletterar MFoF:s föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap som reviderats med anledning av ny lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2019 (uppdateras senare i HSFL-FS 2019).

Sammanfattning
• Behörigheten för svensk socialnämnd att fastställa faderskap utökas till att - under vissa förutsättningar - även avse situationer när ett barn har hemvist utomlands.
• Svensk domstol kan – under vissa förutsättningar - tillämpa svensk lagstiftning i mål om fastställande av faderskap om barnet har sin hemvist utomlands.

MFoF informerar 2019:4
Läs hela informationen

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...