Socialnämndens fastställande och utredning av faderskap

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskap (MFoF) kommer att uppdatera föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap med anledning av ny lagstiftning (uppdateras senare i HSFL-FS 2019).

Sammanfattning

• Har en kvinna genomgått assisterad befruktning vid behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn ska samtycke av den man som är gift eller sambo med kvinnan kunna utgöra grund för faderskap.
• Samtycke av en man som inte är barnets genetiske far kan inte längre utgöra grund för faderskap vid heminsemination.
• Det blir möjligt att genomgå assisterad befruktning med enbart donerade könsceller.
• Befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska i Sverige få utföras även vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus under förutsättning att vårdinrättningen har tillstånd av IVO.
• Barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung stärks.
• Det blir möjligt för socialnämnden att fastställa faderskap enligt svensk lag efter surrogatarrangemang i utlandet.

MFoF informerar 2019:3
Läs hela informationen

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons