Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna

Information från Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskap (MFoF) till socialnämnderna om utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna. Innehållet kompletterar MFoF:s föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom en assisterad befruktning av en ensamstående kvinna (uppdateras senare i HSLF-FS 2019).

Sammanfattning
• Ensamstående kvinnor har möjlighet till assisterad befruktning på samma villkor som olikkönade par.
• Utgångspunkten är att en ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård eller vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn, blir barnets enda rättsliga förälder.
• Det är möjligt att genomgå assisterad befruktning med enbart donerade könsceller.
• Befruktning utanför kroppen med donerade könsceller får i Sverige utföras även vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus under förutsättning att vårdinrättningen har tillstånd av IVO.
• Socialnämnden ska alltid inleda en faderskaps- eller föräldraskapsutredning.
• Barnets rätt till information om sitt ursprung stärks.

MFoF informerar 2019:1
Läs hela informationen

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons