Hovrätten över Skåne och Blekinge

2017-05-04
Målnummer B 3131-16

Ett morföräldrapar döms för egenmäktighet med barn sedan de först tagit med sig sin 16-åriga dotterdotter till Tyskland, lämnat henne där och sedan haft flickan hemma hos sig i Sverige under totalt närmare ett läsår. Både flickan och morföräldrarna ansåg att det inte fungerade att flickan bodde hos sin mamma, varför hon höll sig undan och inte gick i skolan. Det tyckte dock morföräldrarna att hon skulle, men tvingade henne inte.

Två hovrättsledamöter var skiljaktiga och ansåg att brottet skulle bedömas som grovt.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör jag när sonen inte längre vill bo växelvis?

Min 13-årige son bor växelvis hos sin pappa på samma ort som jag. Sonen vill nu inte bo lika mycket hos pappan, vilket han inte accepterar. Orsaken till att sonen vill bo mer hos mig och storebror är pappans märkliga beteende mot honom. Exempelvis har sonen ingen nyckel till pappans bostad vilket dels utestänger honom dels försvårar hämtning av kläder och skolböcker med mera.

Hur kan man göra? Vi har gemensam vårdnad men stora samarbetssvårigheter.

Svar:

Läs mer...