Hovrätten för Västra Sverige

2017-04-27
Målnummer:B 1192-17

Enligt den 30-åriga kvinnan hade elvaåringens biologiska föräldrar varit i kontakt med henne, som tidigare varit gift med och hade ett barn ihop med flickans vårdnadshavare, och velat prata med sin dotter. Hon åkte därför och hämtade elvaåringen i Borås och körde henne till Gislaved.

Enligt elvaåringen hade 30-åringen, som hon knappt kände, tvingat in henne i bilen och kört henne till Gislaved mot hennes vilja.

Tingsrätten ansåg att flickans berättelse var trovärdig och att det var visat att 30-åringen fört in flickan i bilen med visst våld och kört henne till Gislaved mot hennes vilja. Sammantaget fann tingsrätten att kvinnan skulle dömas för mindre grovt olaga frihetsberövande, men var inte enig. Rättens ordförande menade att ord stod mot ord och kvinnan hade lämnat en trovärdig och robust redogörelse medan flickan exempelvis uppgav att hon knappt kände 30-åringen, vilket inte var sant. Ordföranden ville därför ogilla åtalet.

Domen överklagades och hovrätten friar nu 30-åringen. I likhet med den skiljaktiga meningen anser domstolen att det finns anledning att tvivla på elvaåringens berättelse att hon förts bort mot sin vilja.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå