Svea Hovrätt

2016-09-20
Mål nr B 1323-16

Efter orosanmälningar och nedlagda förundersökningar om övergrepp av pappan gick mamman under jorden med sonen under två år innan de upptäcktes. Under tiden tilldömdes pappan från den tidigare gemensamma vårdnaden ensam vårdnad om sonen. Tingsrätten dömde mamman för egenmäktighet med barn till fyra månaders fängelse.

Hovrätten bedömer mot bakgrund av mammans hantering av sonen att det rör sig om grovt brott. Men eftersom hon inte tidigare gjort sig skyldig till brott av betydelse för prövningen och risken för att nya brott ses som begränsad så ändras påföljden till villkorlig dom med 160 timmars samhällstjänst. 

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör jag när sonen inte längre vill bo växelvis?

Min 13-årige son bor växelvis hos sin pappa på samma ort som jag. Sonen vill nu inte bo lika mycket hos pappan, vilket han inte accepterar. Orsaken till att sonen vill bo mer hos mig och storebror är pappans märkliga beteende mot honom. Exempelvis har sonen ingen nyckel till pappans bostad vilket dels utestänger honom dels försvårar hämtning av kläder och skolböcker med mera.

Hur kan man göra? Vi har gemensam vårdnad men stora samarbetssvårigheter.

Svar:

Läs mer...