Hovrätten för Västra Sverige

2017-03-14
Målnummer B 1234-17

Direkt efter att tingsrätten avkunnat dom i ett vårdnadsmål och bestämt att barnet skulle bo hos pappan tog mamman fyraåringen från förskolan och gömde henne någonstans i Sverige. Kvinnan åtalades för grov egenmäktighet med barn men menade att dottern måste skyddas från pappan eftersom han utsatte henne för sexuella övergrepp. Det trodde inte tingsrätten på utan menade att mamman utan grund för bort dottern från pappan och skulle dömas till fängelse i nio månader i enlighet med åtalet. Eftersom kvinnan vägrade berätta var dottern fanns beslutade tingsrätten att hon skulle fortsätta vara häktad.

Domen överklagades men innan huvudförhandlingen lämnade kvinnan över dottern till pappan. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning avseende skuld och rubricering, med tanke på att barnet ryckts upp från sin invanda miljö och hållits undangömd i fyra månader. Dock anser hovrätten att det finns skäl att välja en annan påföljd än fängelse eftersom kvinnan är tidigare ostraffad och inte kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Hon döms därför till villkorlig dom i förening med 100 dagsböter.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå