Kristianstads tingsrätt

2017-07-20
Målnummer B 1841-16

Den 7 augusti 2016 föddes kvinnans och mannens dotter. Fyra veckor senare ringde de till SOS Alarm och sa att dottern inte andades. Ambulans kom snabbt till platsen och dottern fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda och hon dog till följd av en hjärnblödning. Enligt ett rättsintyg hade hon under sin livstid blåmärken i ansiktet och på huvudet vid tre tillfällen samt vid dödsfallet ett flertal revbensfrakturer, varav några var färska och kunde vara en följd av återupplivningsförsök. 20 frakturer var däremot inte färska och bedömdes i intyget vara 1–2 veckor gamla.

Föräldrarna åtalades för grov misshandel och grovt vållande till annans död, genom att inte i tid ta dottern till adekvat vård, men frias nu helt av tingsrätten. Enligt domstolen är inte den utredning som har lagts fram sådan att det i praktiken är uteslutet att dotterns blåmärken och revbensfrakturer uppkommit på annat sätt än genom annans våld - det kan finnas någon annan medicinsk förklaring. Det anses därmed inte bevisat att kvinnan och mannen eller någon av dem – i vart fall inte med uppsåt – orsakat dotterns blåmärken eller revbensfrakturer genom aktivt handlande.

Det är enligt tingsrätten inte heller bevisat att det märkts på dottern att hon haft ont av frakturerna. Det går därför inte att dra slutsatsen att kvinnan och mannen eller någon av dem måste ha insett att det fanns en risk för att dottern hade ont, och att de med uppsåt orsakat henne smärta genom att inte ta henne till sjukhus.

Inte heller anses det bevisat att kvinnan och mannen eller någon av dem på annat sätt skulle ha misshandlat dottern genom underlåtenhet, eller att hon innan samtalet till SOS Alarm uppvisat ett sådant mående att de borde ha dragit slutsatsen att hon svävade i livsfara.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå