Kristianstads tingsrätt

2017-07-20
Målnummer B 1841-16

Den 7 augusti 2016 föddes kvinnans och mannens dotter. Fyra veckor senare ringde de till SOS Alarm och sa att dottern inte andades. Ambulans kom snabbt till platsen och dottern fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda och hon dog till följd av en hjärnblödning. Enligt ett rättsintyg hade hon under sin livstid blåmärken i ansiktet och på huvudet vid tre tillfällen samt vid dödsfallet ett flertal revbensfrakturer, varav några var färska och kunde vara en följd av återupplivningsförsök. 20 frakturer var däremot inte färska och bedömdes i intyget vara 1–2 veckor gamla.

Föräldrarna åtalades för grov misshandel och grovt vållande till annans död, genom att inte i tid ta dottern till adekvat vård, men frias nu helt av tingsrätten. Enligt domstolen är inte den utredning som har lagts fram sådan att det i praktiken är uteslutet att dotterns blåmärken och revbensfrakturer uppkommit på annat sätt än genom annans våld - det kan finnas någon annan medicinsk förklaring. Det anses därmed inte bevisat att kvinnan och mannen eller någon av dem – i vart fall inte med uppsåt – orsakat dotterns blåmärken eller revbensfrakturer genom aktivt handlande.

Det är enligt tingsrätten inte heller bevisat att det märkts på dottern att hon haft ont av frakturerna. Det går därför inte att dra slutsatsen att kvinnan och mannen eller någon av dem måste ha insett att det fanns en risk för att dottern hade ont, och att de med uppsåt orsakat henne smärta genom att inte ta henne till sjukhus.

Inte heller anses det bevisat att kvinnan och mannen eller någon av dem på annat sätt skulle ha misshandlat dottern genom underlåtenhet, eller att hon innan samtalet till SOS Alarm uppvisat ett sådant mående att de borde ha dragit slutsatsen att hon svävade i livsfara.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...