Kammarrätten i Stockholm

2017-07-11
Målnummer:3517-17

Med hänvisning till att dottern i enlighet med 12 kap. 3 § OSL skulle lida betydande men om pappan fick ta del av hennes patientjournal nekade BUP honom att till stora delar ta del av den.

Kammarrätten framhåller dock att presumtionen är att uppgifter som en vårdnadshavare behöver för att fullgöra sitt ansvar enligt föräldrabalken ska lämnas ut till vårdnadshavaren. Inget har framkommit som gör att det kan antas att dottern skulle lida betydande men om uppgifterna om henne lämnas ut till pappan, eller att uppgifterna skulle missbrukas av pappan på ett sätt som allvarligt skulle skada flickan. Samtliga uppgifter ska därför lämnas ut, med undantag för en viss angiven mening som avser moderns personliga förhållanden.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå