Hovrätten för Västra Sverige
2017-06-20
Målnummer B 2688-17

Med hänvisning till att mamman återfallit i identisk brottslighet och att hennes agerande bland annat lett till att hennes agerande inte bara inneburit att dottern skilts från pappan utan också från henne, skärper hovrätten påföljden från åtta månader till ett års fängelse. I likhet med underinstansen anser hovrätten att brottet - bland annat då det pågått under en mycket lång tidsperiod - ska bedömas som grovt.

Mamman har skilt dottern, född 2005, från den gemensamma vårdnadshavaren pappan utan beaktansvärda skäl och utan pappans medgivande eller samtycke fört flickan utomlands. Detta skedde redan 2013 och gärningen pågår alltjämt, trots dom om grov egenmäktighet med barn i juli 2016, genom att den tilltalade fortsatt att dölja dotterns vistelseplats eller på annat sätt fortsatte att hålla flickan oåtkomlig för pappan.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...