Hovrätten för Västra Sverige
2017-06-20
Målnummer B 2688-17

Med hänvisning till att mamman återfallit i identisk brottslighet och att hennes agerande bland annat lett till att hennes agerande inte bara inneburit att dottern skilts från pappan utan också från henne, skärper hovrätten påföljden från åtta månader till ett års fängelse. I likhet med underinstansen anser hovrätten att brottet - bland annat då det pågått under en mycket lång tidsperiod - ska bedömas som grovt.

Mamman har skilt dottern, född 2005, från den gemensamma vårdnadshavaren pappan utan beaktansvärda skäl och utan pappans medgivande eller samtycke fört flickan utomlands. Detta skedde redan 2013 och gärningen pågår alltjämt, trots dom om grov egenmäktighet med barn i juli 2016, genom att den tilltalade fortsatt att dölja dotterns vistelseplats eller på annat sätt fortsatte att hålla flickan oåtkomlig för pappan.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå