Göta hovrätt

2017-06-19
Målnummer:ÖÄ 839-17

Efter att hans mamma avlidit placerades pojken i ett familjehem. Kommunen yrkade cirka 18 månader senare om att familjehemsföräldrarna skulle utses till särskilt förordnade vårdnadshavare vilket, mot pojkens halvsysters vilja, bifölls av tingsrätten.

Pojkens pappa, som inte haft någon kontakt med sin nu 13-årige son under sex års tid, överklagade och yrkade att han skulle utses till vårdnadshavare istället. Hovrätten menar att även om pappan varit frånvarande har han nu byggt upp en allt närmre kontakt med sin son och eftersom vårdnaden kommer att ske med hjälp av pappans dotter menar rätten att det är bäst för sonen om vårdnaden tillfaller pappan.

Den tillförordnade hovrättsassessorn anser dock att med tanke på hur länge pappa varit helt frånvarande i pojkens liv är det bästa för honom om vårdnaden tillfaller familjehemsföräldrarna.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå