Göta hovrätt

2017-06-19
Målnummer:ÖÄ 839-17

Efter att hans mamma avlidit placerades pojken i ett familjehem. Kommunen yrkade cirka 18 månader senare om att familjehemsföräldrarna skulle utses till särskilt förordnade vårdnadshavare vilket, mot pojkens halvsysters vilja, bifölls av tingsrätten.

Pojkens pappa, som inte haft någon kontakt med sin nu 13-årige son under sex års tid, överklagade och yrkade att han skulle utses till vårdnadshavare istället. Hovrätten menar att även om pappan varit frånvarande har han nu byggt upp en allt närmre kontakt med sin son och eftersom vårdnaden kommer att ske med hjälp av pappans dotter menar rätten att det är bäst för sonen om vårdnaden tillfaller pappan.

Den tillförordnade hovrättsassessorn anser dock att med tanke på hur länge pappa varit helt frånvarande i pojkens liv är det bästa för honom om vårdnaden tillfaller familjehemsföräldrarna.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...