Kammarrätten i Göteborg

2017-05-18
Målnummer 156-17

Den idag 14-årige pojken omfattas av LSS och har till följd av en funktionsnedsättning återkommande stödbehov på morgonen för att komma iväg till skolan.

I enlighet med kommunen anser kammarrätten dock att behovet kan tillgodoses med behandlingsdelen på pojkens skola samt föräldrarnas vittgående ansvar för att stötta ett barn att komma iväg till grundskolan, och att pojken därför ska nekas sökt bistånd enligt SoL.

Domstolen framhåller bland annat att föräldrarna haft möjlighet att lägga om arbetstiderna för att stötta honom på morgnarna, men valt bort det då det finns yngre syskon som också ska iväg till skolan eller dagis och som ska hämtas på eftermiddagen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör jag när sonen inte längre vill bo växelvis?

Min 13-årige son bor växelvis hos sin pappa på samma ort som jag. Sonen vill nu inte bo lika mycket hos pappan, vilket han inte accepterar. Orsaken till att sonen vill bo mer hos mig och storebror är pappans märkliga beteende mot honom. Exempelvis har sonen ingen nyckel till pappans bostad vilket dels utestänger honom dels försvårar hämtning av kläder och skolböcker med mera.

Hur kan man göra? Vi har gemensam vårdnad men stora samarbetssvårigheter.

Svar:

Läs mer...