Kammarrätten i Jönköping
2017-05-18
Målnummer 3267-16

Kammarrätten anser att kommunen efter kompletterande uppgifter haft fog för att besluta om familjebehandling för två barn i form av samtalskontakt, trots att deras pappa motsatte sig det. Barnens bekymmer var att de kom i kläm i föräldrarnas konfliktfyllda relation.

Pappan hade valt att inte medverka i utredningen kring barnen, men domstolen konstaterar att besluten är tillräckligt preciserade vad gäller vilken insats medgivandena avser, varför förutsättningarna för medgivande till familjebehandling var uppfyllda.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör jag när sonen inte längre vill bo växelvis?

Min 13-årige son bor växelvis hos sin pappa på samma ort som jag. Sonen vill nu inte bo lika mycket hos pappan, vilket han inte accepterar. Orsaken till att sonen vill bo mer hos mig och storebror är pappans märkliga beteende mot honom. Exempelvis har sonen ingen nyckel till pappans bostad vilket dels utestänger honom dels försvårar hämtning av kläder och skolböcker med mera.

Hur kan man göra? Vi har gemensam vårdnad men stora samarbetssvårigheter.

Svar:

Läs mer...