Kammarrätten i Jönköping
2017-05-16
Målnummer 257-17

Ett mål om utlämnande av handlingar visas åter till kommunen. Målet gällde en närmare 17 år gammal flicka vars mamma ville ha ut dotterns personakt. Relationen var konfliktfylld och med hänsyn till detta och mot bakgrund av dotterns ålder, uppgifternas och ärendenas karaktär och att mamman sedan en tid tillbaka inte utövade den faktiska vårdnaden, menar kammarrätten att dottern i förhållande till mamman är den som disponerar över sekretessen.

En sekretessbedömning ska därför göras utifrån en prövning enligt 26 kap. 1 § OSL på samma sätt som om utlämnande skulle ske till en helt utomstående person. Under den numera pågående LVU-vården anses mamman dock ha rätt till partsinsyn.

Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör jag när sonen inte längre vill bo växelvis?

Min 13-årige son bor växelvis hos sin pappa på samma ort som jag. Sonen vill nu inte bo lika mycket hos pappan, vilket han inte accepterar. Orsaken till att sonen vill bo mer hos mig och storebror är pappans märkliga beteende mot honom. Exempelvis har sonen ingen nyckel till pappans bostad vilket dels utestänger honom dels försvårar hämtning av kläder och skolböcker med mera.

Hur kan man göra? Vi har gemensam vårdnad men stora samarbetssvårigheter.

Svar:

Läs mer...