Kammarrätten i Göteborg

2017-05-16
Målnummer 256-17

Kammarrätten ger en vårdnadshavare rätt att få ut journalhandlingar för sin fyraårige son från en vårdcentral. Vårdcentralen i Skåne hade nekat pappan att ta del av journalhandlingarna med hänvisning till att det fanns en pågående tvist mellan föräldrarna som gjorde att det inte var uteslutet att den enskilde eller någon närstående led men av ett utlämnande.

Hovrätten uttalar att pappan som vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör sonens hälso- och sjukvård och det kan inte antas att sonen lider betydande men om de begärda uppgifterna röjs för honom (se 12 kap. 3 § OSL).

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör jag när sonen inte längre vill bo växelvis?

Min 13-årige son bor växelvis hos sin pappa på samma ort som jag. Sonen vill nu inte bo lika mycket hos pappan, vilket han inte accepterar. Orsaken till att sonen vill bo mer hos mig och storebror är pappans märkliga beteende mot honom. Exempelvis har sonen ingen nyckel till pappans bostad vilket dels utestänger honom dels försvårar hämtning av kläder och skolböcker med mera.

Hur kan man göra? Vi har gemensam vårdnad men stora samarbetssvårigheter.

Svar:

Läs mer...