Kammarrätten i Göteborg 
2017-10-19
Målnummer:2666-17 och 2667-17

Med hänvisning till att mamman och pappan inte kan visa att de separerat, avslog Försäkringskassan kvinnans ansökan om underhållsstöd från och med september 2016 för deras barn.

Att kvinnan och mannen i februari 2016 fick ytterligare ett barn tillsammans visar dock enligt förvaltningsrätten inte att de faktiskt inte är separerade. Pappan är sedan 2009 skriven i Danmark och inget tyder på att kvinnan och mannen endast bor isär i perioder. Förutsättningar för att bevilja underhållsstöd var därmed uppfyllda enligt 18 kap. 13 § SFB.

Kammarrätten avslår Försäkringskassans överklagande. En ledamot är skiljaktig och anser att föräldrarna, med hänvisning till att samtliga tre barn kommit efter att pappan skrev sig utomlands, inte ska anses separerade och att rätt till underhållstöd därför saknas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...