Kammarrätten i Göteborg
2017-11-29
Målnummer 4486-17

19-åringen bor med sin sambo och barn i en egen lägenhet och har ansökt om ekonomiskt bistånd till del av hyra och uppehälle under viss period. I likhet med kommunstyrelsen anser kammarrätten dock att ansökan ska avslås eftersom 19-åringen studerar på gymnasiet och att föräldrarna därmed är underhållsskyldiga för honom enligt 7 kap. 1 § FB.

Att hans föräldrar själva har ekonomiska svårigheter ändrar inte bedömningen eftersom de i sin tur har rätt till försörjningsstöd för att kunna fullgöra sin underhållsskyldighet. Någon omständighet som ger skäl att bortse från föräldrarnas underhållskyldighet, som exempelvis att socialnämnden inte lyckats förmå föräldrarna att fullgöra den, har inte heller framkommit (se Socialstyrelsens allmänna råd – SOSFS 2013:1).

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...