Hovrätten för Nedre Norrland

2017-07-10
Målnummer T 919-16

De fyra barnen har yrkat att pappan, som i sig medger att han är underhållsskyldig, ska utge mer än det dubbla för varje barn i underhållsbidrag mot vad tingsrätten beslutat.

Hovrätten gör dock samma bedömning som tingsrätten. Också hovrätten anser dessutom att underhållsbidraget ska beräknas utifrån kvotdelningsmetoden vilket innebär att barnets behov av underhåll först uppskattas och att vad föräldern kan bidra med sedan beräknas. Det belopp som räknats ut för barnets behov fördelas sedan mellan föräldrarna i förhållande till deras överskott.

I likhet med tingsrätten fastslår hovrätten även att överskottet pappan disponerar efter utgivna underhållsbidrag inte är så betydande att högre underhållsbidrag ska utgå.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...