Kammarrätten i Sundsvall

2017-04-26
Målnummer:431-17

Ett familjehemspar begärde att få ta del av uppgifter som rörde dem i akter avseende två barn som varit placerade hos dem. Delar av journalerna lämnades ut men i maskerat skicka. Paret överklagade beslutet men kammarrätten slår fast att uppgifter som barnen lämnat men även uppgifter som paret lämnat om barnen omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL.

Däremot ska uppgifter från ett utredningssamtal lämnas ut i den del det bara handlar om paret. Där pratar paret nämligen med en person inom psykiatrin och då denne uttalat sig som offentlig funktionär vars personliga förhållanden inte skyddas enligt lagrummet omfattas de delarna av samtalet inte av sekretess.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?









Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå