Svea hovrätt
2017-09-06
Målnummer B 4524-17

Med hänvisning till att det inte framkommit exakt hur de hotfulla meddelandena från den tilltalade till målsäganden ska förstås enligt språkbruket som används i den kultur de båda kommer ifrån, friade tingsrätten från åtal för olaga hot.

Enligt hovrätten är ordalydelsen i uttalandena dock sådana att de typiskt sett måste vara ägnade att hos mottagaren framkalla allvarlig fruktan. Det har också varit fråga om en konfliktsituation utan inslag av skämtsamhet.

Den tilltalade måste därför ha insett att meddelandena var ägnade att hos målsäganden framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...