Kammarrätten i Jönköping
2017-08-17
Målnummer 1378-17

Visserligen finns det inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnader. Men den kostnadsbesparing som Oxelösunds kommun skulle göra på att få tillbaka en 15-åring som kommunen tidigare placerat på ett HVB-hem i Nyköping är alltför opreciserad.

Eftersom 15-åringen dessutom har funnit sig väl till rätta och trivs på HVB-hemmet i Nyköping bedömer både förvaltnings- och kammarrätt att enbart kostnadsbesparingen kommunen skulle göra på att placera 15-åringen på ett av sina egna HVB-hem inte är tillräckligt avgörande för att bifalla Oxelösunds kommuns yrkande.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...