Hovrätten över Skåne och Blekinge
2017-04-03
Målnummer B 2745-16

Kvinnan hävdar att hon inte känt till att en förvaltare förordnats för hennes dåvarande sambo vid tillfället då hon förde över 900 000 kronor från sambons bankkonto till sitt eget konto. På uppmaning av banken återförde kvinnan pengarna till sambons konto en kort tid senare. Tingsrätten fann det styrkt att kvinnan haft vetskap om förvaltarskapet och således om det olovliga i hennes agerande och dömde henne för bedrägeri. Då överföringen avsett ett betydande belopp och inneburit en synnerligen kännbar skada för sambon, bedömdes gärningen som grov. Bland annat då det utan kvinnans egen förskyllan gått över fyra år sedan gärningen stannade dock påföljden vid villkorlig dom. Domslutet fastställs nu av hovrätten.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå