Justitieombudsmannen

2017-03-30
Målnummer 7731-2016

Efter att den ensamkommande hamnat i konflikt med boendepersonal och också använt fysiskt våld beslutade stadsdelsnämnden att omedelbart omhänderta barnet med stöd av 6 § LVU. JO fastslår dock att den unges beteende i nu aktuellt fall inte kan anses utgöra sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU och att förutsättningar därför saknades för ett beslut om omedelbart omhändertagande. Utformningen av beslutet var dessutom bristfälligt då det inte gick att utläsa om grunden för omhändertagandet var 2 § LVU (brister i hemmiljön) och/eller 3 § LVU (den unges eget beteende).

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör jag när sonen inte längre vill bo växelvis?

Min 13-årige son bor växelvis hos sin pappa på samma ort som jag. Sonen vill nu inte bo lika mycket hos pappan, vilket han inte accepterar. Orsaken till att sonen vill bo mer hos mig och storebror är pappans märkliga beteende mot honom. Exempelvis har sonen ingen nyckel till pappans bostad vilket dels utestänger honom dels försvårar hämtning av kläder och skolböcker med mera.

Hur kan man göra? Vi har gemensam vårdnad men stora samarbetssvårigheter.

Svar:

Läs mer...