Kammarrätten i Göteborg
2017-03-31
Målnummer 453-17

Oaktat att den idag 15-åriga flickan under en kortare period tog tillbaka uppgifterna om att hon utsatts för systematisk fysisk och psykisk misshandel i hemmet anser kammarrätten att det är klarlagt att det finns sådana allvarliga missförhållanden i hemmet att förutsättningar finns för fortsatt vård enligt 2 § LVU. Av ett yttrande från en barn- och ungdomspsykoterapeut bedöms flickan uppfylla kriterierna för diagnosen anknytningsstörning med tortyrlikande upplevelser och vara i behov av traumafokuserad KBT-behandling. Då vårdnadshavarna inte samtycker till behövlig vård måste vården ges med stöd av LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör jag när sonen inte längre vill bo växelvis?

Min 13-årige son bor växelvis hos sin pappa på samma ort som jag. Sonen vill nu inte bo lika mycket hos pappan, vilket han inte accepterar. Orsaken till att sonen vill bo mer hos mig och storebror är pappans märkliga beteende mot honom. Exempelvis har sonen ingen nyckel till pappans bostad vilket dels utestänger honom dels försvårar hämtning av kläder och skolböcker med mera.

Hur kan man göra? Vi har gemensam vårdnad men stora samarbetssvårigheter.

Svar:

Läs mer...