Kammarrätten i Jönköping
2018-02-08
Mål nr 3667-17

Kammarrätten anser i motsats till förvaltningsrätten att det inte finns tillräckliga skäl för att bereda tre syskon LVU-vård.

Enligt utredningen kom familjen från ett område i Syrien där hedern är viktig. Mamman hade haft en relation med en annan man och det var oklart vem som var far till de två yngsta barnen. Mamman och barnen hade placerats på ett särskilt boende och pappan hade suttit häktad och var fortsatt misstänkt för människorov gällande den man mamman haft en relation med.

Kammarrätten påtalar dock att LVU är en skyddslagstiftning för barn och att hotbilden som polisen konstaterat gällande mamman inte var tillräckligt konkret gällande barnen, varför kraven för ett omhändertagande inte var uppfyllda.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...