Kammarrätten i Stockholm
2018-02-01
Mål nr 7598-17

Efter att mamman återtagit asylansökan har Migrationsverket beslutat att utvisa mamman och de två barnen, i dag 6 och 13 år gamla, och som sedan oktober 2017 vårdas med stöd av LVU.

Då ett beslut om utvisning inte utgör hinder för att bereda barnen vård med stöd av LVU – och då det är helt nödvändigt att vården får fortsätta, vilket mamman inte samtycker till - är förutsättningarna för LVU-vård av barnen uppfyllda.

Kammarrätten avslår därför mammans överklagande. Domstolen framhåller i sin dom att vård med stöd av LVU upphör när ett beslut om avvisning eller utvisning har verkställts (21 a § LVU).

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...