Kammarrätten i Göteborg
2018-01-22
Mål nr 5715-17

Med hänvisning till omfattande fysiska och psykiska omsorgsbrister av de sju syskonen, som är mellan 3 och 12 år gamla, avslår kammarrätten mammans överklagande av underinstansens beslut att bereda LVU-vård för samtliga syskon.

Barnens hygien är så eftersatt att andra barn tagit avstånd från dem och vid vistelse på ett HVB-hem noterades bland annat att våldet mellan syskonen i många fall varit allvarligt och utöver vad som får anses normalt i en syskonrelation.

Flera inrättningar, såsom sjukvården, tandvården, BUP och BVC, vittnar dessutom om att mamman och berörda barn har uteblivet från flera inbokade besök och att hon varit svår att få tag på. Då mamman inte samtycker till behövlig vård är förutsättningarna för LVU-vård uppfyllda.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...