Kammarrätten i Jönköping
2018-01-19
Mål nr 3226-17

En tonårsflicka ska enligt kammarrätten inte beredas LVU-vård. Överinstansen menar att orsaken till flickans utagerande beteende är att hon har mått psykiskt dåligt, men ett beteende orsakat av psykiskt dåligt mående är inte ett sådan socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU (HFD 2010 ref. 24).

Flickans användning av alkohol eller droger eller hennes bristande skolgång utgör inte heller - varken var för sig eller sammantaget - grund för LVU-vård, varför överklagandet bifalls.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...