Kammarrätten i Stockholm
2017-12-01
Målnummer 5990-17

En 13-årig pojke från Marocko har blivit föremål för vård enligt LVU sedan han bland annat uttryckt sympatier för terrorgruppen IS.

Pojken kom till Sverige i maj och placerades då i ett jourhem som han snabbt avvek från. Därefter placerades han på ett HVB-hem som han försökte tända eld på med en dunk bensin och där han även knivskar en annan ungdom. Detta ledde till en placering på ett SIS-hem varifrån det, i likhet med de andra placeringarna, rapporterats att han är fascinerad av våld, vapenintresserad och att han tittar mycket på IS-videor på Youtube. Han har dessutom vid otaliga gånger attackerat personalen fysiskt.

Kammarrätten har nu fastställt förvaltningsrättens dom om att förutsättningarna för vård enligt 1 och 3 §§ LVU är uppfyllda.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...