Kammarrätten i Jönköping
2017-11-21
Målnummer 2414-17, 2430-17 och 2734-17

En 16-årig tvåbarnsmamma där utredningen visat att hon utsatts för våld av barnens far, ska enligt kammarrätten inte vårdas enligt LVU.

Flickan kom till Sverige med hennes barns far och hans familj. Flickan hade kontaktat socialtjänsten flera gånger, placerats på boenden, men sedan avvikit och återvänt till mannen.

Kammarrätten menar att flickans agerande till följd av hennes vilja att återförenas med mannen innebär att hon utsätter sig för risker men att detta inte kan anses bryta mot samhällets grundläggande normer, utan är ett utslag av att hon befinner sig i en utsatt situation i Sverige och har en bristande insikt i risken för att utsättas för våld.

Detta är enligt domstolen inget socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening och flickans överklagande bifalls. Flickans två små barn ska dock LVU-vårdas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå