Kammarrätten i Göteborg
2017-11-03
Målnummer 4805-17

I både i förvaltnings- och kammarrätten finner majoriteten att de två bröderna - sex och nio år gamla - ska omhändertas. Båda bröderna har berättat att föräldrarna slår dem och det finns även en numera nedlagd förundersökning, men den äldre brodern har inte hållit fast vid sina uppgifter.

I kammarrätten vittnar även två bekanta till familjen om att de inte sett några tecken på att våld förekommit. Båda instanserna bedömer dock att brödernas inledningsvis samstämmiga berättelser, tillsammans med skolpersonalens uppgifter om ett utåtagerande beteende som tyder på att deras hälsa och utveckling redan har tagit skada, utgör tillräcklig grund för vård med stöd av LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...