Kammarrätten i Sundsvall
2017-10-27
Målnummer 1679-17

Två barn, födda 2015 och 2017, ska enligt kammarrätten vårdas enligt LVU. Barnen - båda diagnostiserade med Down´s syndrom - var yngst i en stor syskonskara och familjen hade till följd bland annat av föräldrarnas missbruk och bristande omsorgsförmåga varit föremål för insatser från socialtjänsten under lång tid.

Mot bakgrund av detta och att någon påtaglig förändring inte inträffat kan insatser i hemmet inte anses tillräckliga för att tillgodose barnens särskilda vårdbehov, som dessutom kan antas komma att öka.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...