Kammarrätten i Göteborg

2017-10-24
Målnummer 4728-17

I april i år utsattes den idag elvaåriga storasystern för en allvarlig misshandel i hemmet av två maskerade män som trängde sig in i bostaden.

Med hänvisning till att LVU är en skyddslagstiftning beslutade förvaltningsrätten om LVU-vård av samtliga fem syskon då ytterligare utredning ansågs behövas rörande barnens hemförhållanden.

Kammarrätten konstaterar dock att våldet mot elvaåringen inte kan hänföras till hemmet i den mening som avses i 2 § LVU, föräldrarna är inte på något sätt misstänkta för delaktighet. Också i övrigt saknas det konkreta omständigheter till stöd för att barnens beteenden - en pojke kan exempelvis bli utagerande på sin förskola - skulle ha sin orsak i missförhållanden i hemmet.

Föräldrarnas överklagande bifalls och LVU-vården upphör därmed.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...