Kammarrätten i Göteborg
2017-10-19
Målnummer 4473-17

Även om det är oroande anser kammarrätten att det saknas stöd för att 17-åringen, enbart genom missbruk av beroendeframkallande medel - sedan april 2017 har hon lämnat tre positiva drogtester avseende cannabis och kokain – utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas.

Då hon dessutom inte längre har skolplikt kan inte heller skolfrånvaron och bristande skolresultat läggas till grund för vård med stöd av LVU. Uppgifter om att hon har ett destruktivt umgänge och rör sig i kriminella miljöer framstår dessutom mest som spekulationer från socialtjänstens sida.

Då föräldrarna själva dessutom nu uttalat att dottern inte längre har ett riskfyllt beteende saknas det sammantaget förutsättningar för LVU-vård.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...